Khung năng lực lãnh đạo là gì?

Khung năng lực lãnh đạo là gì?

Khung năng lực lãnh đạo là gì? Khung năng lực chính là một bảng mô tả tổng hợp kiến thức, kỹ năng, thái độ. Hơn thế nữa chính là năng lực để hoàn thành công việc của mỗi cá nhân. Khung năng lực gồm 3 nhóm chính : Khung năng lực chung, khung năng lực chuyên môn và khung năng lực lãnh đạo. Mỗi khung năng lực sẽ có đặc điểm riêng biệt.

Khung năng lực lãnh đạo là gì?

Về khung năng lực lãnh đạo ?

Khung năng lực lãnh đạo, hay còn gọi là khung năng lực quản lý. Bao gồm những yêu cầu đối với những công việc mang tính chất quản lý. Ví dụ như lên kế hoạch, tổ chức và phân bổ các nguồn lực, kiểm tra đánh giá tiến độ và kết quả công việc… Trong đó, những yêu cầu này sẽ tùy thuộc vào mức độ quản lý của các chức danh trong doanh nghiệp. Từ đó để đề ra những tiêu chuẩn phù hợp.

Khung năng lực lãnh đạo có vai trò rất lớn trong một doanh nghiệp. Tất cả lãnh đạo trong doanh nghiệp cho dù ở bất kỳ cấp bậc nào cũng phải có đủ các tiêu chí trong khung năng lực lãnh đạo. Nhờ vào khung năng lực lãnh đạo. Các nhà quản lý sẽ biết cách quản lý hiệu quả hơn, đặc biệt là về mảng nhân sự. Định hướng phát triển theo đúng hướng mà doanh nghiệp đang cần. Quản lý tốt hơn các nguồn lực. Nhờ vào đó mà tăng năng suất hiệu quả làm việc, đẩy nhanh tiến độ phát triển. 

Khung năng lực lãnh đạo là gì?

Khung năng lực lãnh đạo giúp các nhà quản trị quản lý tốt hơn

Xây dựng khung năng lực lãnh đạo? Khung năng lực lãnh đạo là gì?

– Trước hết, nếu 1 doanh nghiệp muốn xây dựng khung năng lực lãnh đạo nói riêng và khung năng lực nói chung đều phải chuẩn hóa hệ thống tổ chức, xác định rõ ràng hệ thống các chức danh/ chức năng/ nhiệm vụ. 

– Xác định các năng lực quản lý và cấp độ quản lý: Doanh nghiệp có thể lấy ý kiến khảo sát nội bộ để có thể xác định mức độ quan trọng cũng như cấp độ quản lý cho mỗi khu vực công việc. Cấp độ quản lý ở mỗi khu vực là khác nhau do tính chất và quy mô công việc. Do đó, sẽ có những tiêu chuẩn tiêu chí riêng dành cho mỗi cấp độ. 

– Đánh giá năng lực quản lý: Đây là công việc rất quan trọng để có thể ứng dụng khung năng lực lãnh đạo vào hoạt động của doanh nghiệp.

Trên đây là những thông tin giải đáp câu hỏi Khung năng lực lãnh đạo là gì? Đồng thời chúng tôi cũng cung cấp thêm cho các bạn đọc những thông tin bên lề quan trọng khác trong ứng dụng khung năng lực lãnh đạo. Để biết thêm các thông tin khác, liên hệ với chúng tôi TẠI ĐÂY.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *