Tag Archives: nghệ thuật phản hồi

NGHỆ THUẬT ĐƯA RA PHẢN HỒI CHO NHÂN VIÊN HIỆU QUẢ

Nghệ thuật đưa ra phản hồi

65% Nhân viên cho rằng họ cần nhiều phản hồi từ cấp trên, đây là một khảo sát đến từ OfficeVibe. Qua con số 65 % cho thấy các nhà quản lý cần tập trung nhiều hơn về tần suất sử dụng phản hồi trong quá trình huấn luyện. Dưới đây là những lý do […]