3 LỢI ÍCH TO LỚN DOANH NGHIỆP ĐẠT ĐƯỢC NHỜ COACHING

Huấn luyện, đào tạo nhân viên đã trở thành nguyên tắc nền tảng để phát triển nhân sự và cả doanh nghiệp nói chung. Giống như mọi hoạt động khác trong tổ chức, xây dựng một lộ trình huấn luyện và đào tạo bài bản đòi hỏi nhiều thời gian và nỗ lực. Những nỗ…