Category Archives: Blog_Bài viết mới

Kỹ năng quản lý và phát triển nhân sự

Kỹ năng quản lý và phát triển nhân sự

Là một trong những hoạt động xây dựng nền móng nhân sự vững chắc của doanh nghiệp, Kỹ năng quản lý và phát triển nhân sự là mối quan tâm hàng đầu hiện nay. Bởi nhân sự có kỉ luật, có chất lượng thì doanh nghiệp mới phát triển đi lên. Do đó, trong bài […]

Kế hoạch phát triển nhân sự là gì

Kế hoạch phát triển nhân sự là gì

Bộ phận nhân sự ở mỗi công ty cơ quan sẽ chịu trách nhiệm các vấn đề về nhân viên, các bộ phận làm việc. Để có thể quản lý tốt thì cần phải có kế hoạch phát triển nhân sự tốt. Vậy kế hoạch phát triển nhân sự là gì? Bản mô tả chi […]