Category Archives: Bài viết chuyên ngành

THIẾT LẬP MỤC TIÊU ĐÀO TẠO HIỆU QUẢ VỚI 3 THÀNH PHẦN VMP

3 thành phần đào tạo hiệu quả

Trong cuốn cách “Sức mạnh của suy nghĩ tích cực” (The Power of Positive Thinking), tác giả Norman Vincent Peale có một câu: “Không có mục tiêu đồng nghĩa với sự vô nghĩa!” (No objective leads to no end!). Thiếu mục tiêu đào tạo sẽ dẫn đến khó khăn trong việc gia tăng hiệu quả […]

3 LỢI ÍCH TO LỚN DOANH NGHIỆP ĐẠT ĐƯỢC NHỜ COACHING

Huấn luyện, đào tạo nhân viên đã trở thành nguyên tắc nền tảng để phát triển nhân sự và cả doanh nghiệp nói chung. Giống như mọi hoạt động khác trong tổ chức, xây dựng một lộ trình huấn luyện và đào tạo bài bản đòi hỏi nhiều thời gian và nỗ lực. Những nỗ […]

TẦM QUAN TRỌNG CỦA ĐÀO TẠO VÀ TƯƠNG LAI DOANH NGHIỆP

Đào tạo, chính là cơ hội tốt mở rộng nền tảng kiến thức, kỹ năng cho nhân viên, thế nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc được các doanh nghiệp đồng thuận hoàn toàn. Trên thực tế, nhận thấy những chi phí đắt đó khi thực hiện đào tạo, nhiều doanh nghiệp đã bỏ […]