04 Thủ thuật để thiết lập 01 Mục tiêu Đào tạo hiệu quả

Theo 01 nghiên cứu của Harvard Business:

“83% Dân số không có mục tiêu, 14% có mục tiêu trong tâm trí, 3% có mục tiêu được viết ra văn bản. Theo đó, nhóm 14% có tỉ lệ thành công trong công việc cao gấp 10 lần nhóm 83%. Và đặc biệt hơn, nhóm 3% có tỉ lệ thành công trong công việc cao gấp 3 lần nhóm 14%.”

Vậy Quản lý Đào tạo cần thể hiện mục tiêu ra văn bản thì sẽ sở hữu tỉ lệ thành công trong công việc cao gấp 30 lần người không có mục tiêu. Vậy có những thủ thuật nào để thiết lập mục tiêu Đào tạo ra văn bản một cách hiệu quả? Sau đây là 04 thủ thuật giúp bạn giúp bạn thực hiện điều đó:

1/ Tìm lý do tồn tại của mục tiêu đào tạo

Bạn hãy đảm bảo mục đích của chương trình Đào tạo liên quan đến kết quả nào đó. Vì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu chúng ta tạo ra Mục tiêu Đào tạo hướng đến một kết quả cụ thể. Kết quả đào tạo có thể là cải thiện hiệu suất (performance gap), kiến thức (knowledge gap) và kỹ năng (skill gap). Để hiệu quả, bạn hãy thu thập và phân tích dữ liệu nhằm đảm bảo mọi mục tiêu đều có lý do cho sự tồn tại của chúng.

2/ Sử dụng các động từ rõ ràng

Sau một chương trình đào tạo, sự thành công được thể hiện bởi kết quả. Kết quả này liệu có đúng với mục tiêu kỳ vọng hay không. Mục tiêu đó cần rõ ràng và “đọc một lần là hiểu”. Ví dụ, hạn chế tối đa sử dụng các động từ “mơ hồ”: “hiểu được, nhận ra, học được…”. Thay vào đó, sử dụng: “tạo ra, giải thích được, tính toán được…” sẽ rõ ràng hơn.

3/ Loại bỏ những Nhân viên “không thể đào tạo”

Để mục tiêu đào tạo khả thi, bạn hãy phân tích các yêu cầu tối thiểu về kiến thức và kỹ năng của Nhân viên. Cụ thể, không phải tất cả Nhân viên đều đạt mức độ kỹ năng nền tảng để có thể tiếp thu hiệu quả thông tin từ chương trình bạn sắp tổ chức.

Nếu không phân tích kỹ, việc hoàn thành mục tiêu đào tạo rất có thể sẽ thất bại sau khi bạn tổ chức chương trình. Lý do là các Nhân viên thiếu nền tảng sẽ không thể đạt được yêu cầu. Để cải thiện việc này, bạn có thể loại bỏ các Nhân viên thiếu nền tảng ra khỏi chương trình. Những Nhân viên này có thể được phát triển ở các chương trình với cấp độ thấp hơn hoặc không cần đào tạo trong tương lai.

4/ Sử dụng hệ thống đo lường tính hiệu quả

Bạn hãy đảm bảo mọi mục tiêu đào tạo đều phải giúp cải thiện tính hiệu quả trong công việc tại Doanh nghiệp. Theo đó, bạn hãy sử dụng một tiêu chuẩn đo lường nào đó để biết liệu chương trình có thực sự cải thiện hiệu quả công việc. Cụ thể, KPI và các hệ thống tương tự có thể giúp bạn thực hiện việc này.

Với 04 thủ thuật này, bạn có thể thiết lập các mục tiêu đào tạo hiệu quả. Và quan trọng hơn hết, các mục tiêu này luôn phục vụ cho 01 mục đích duy nhất: cải thiện hiệu quả trong công việc tại Doanh nghiệp.

Nguồn: Nhiều nguồn tham khảo kết hợp kinh nghiệm thực tế.

Đọc thêm tại: daotaohieuqua.vmptraining.com

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *