03 BƯỚC THIẾT LẬP MỤC TIÊU ĐÀO TẠO ĐỂ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG

Tổng thống thứ 20 của Hoa kỳ James Abram Garfield có câu:

“Nếu làm việc chăm chỉ không phải là một loại kỹ năng, thì nó là sự thay thế hoàn hảo cho mọi loại kỹ năng”.

Theo đó, Quản lý cần hiểu đúng bản chất của hệ thống Kỹ năng để thiết lập mục tiêu Đào tạo hiệu quả. Vì kỹ năng là yếu tố cần được phát triển theo thời gian chứ không thể hoàn thành tất cả chỉ sau một hay vài khóa Đào tạo. Vì vậy, thiết lập Mục tiêu Đào tạo để phát triển Kỹ năng (Skills) của Nhân viên không phải là nhiệm vụ đơn giản. Trong bài viết này, bạn sẽ thiết lập thành công 01 mục tiêu đào tạo hiệu quả để phát triển Kỹ năng Nhân viên chỉ với 03 bước:

Bước 1: Xác định bộ phận Nhân viên cần phát triển kỹ năng

Đầu tiên và quan trọng nhất, bạn hãy xác định phòng ban mục tiêu để tập trung vào đúng từng đối tượng cần đào tạo. Việc này sẽ giúp bạn xác định những loại kỹ năng “có liên quan” đến công việc hàng ngày của họ.

Bước 2: Chọn 01 loại kỹ năng cần phát triển cho 01 khóa

Sau khi xác định đối tượng, bạn hãy chọn ra 01 loại kỹ năng để phát triển trong 01 khóa Đào tạo. Nếu có thể, bạn không nên chọn quá nhiều loại kỹ năng trong một khóa vì sẽ mất sự tập trung. Sau khi chọn được 01 kỹ năng cần phát triển, bạn hãy chọn 01 động từ miêu tả kỹ năng để biểu đạt hành động.

12 Kỹ năng cứng (Hard Skills) tiêu biểu

 • Bilingual or multilingual (Song ngữ hoặc đa ngữ)
 • Database management (Quản lý dữ liệu)
 • Adobe software suite (Phần mềm Adobe)
 • Network security (Bảo mật mạng)
 • SEO/SEM marketing (Tiếp thị SEO / SEM)
 • Statistical analysis (Phân tích thống kê)
 • Data mining (Khai thác dữ liệu)
 • Mobile development (Phát triển điện thoại di động)
 • User interface design (Thiết kế giao diện người dùng)
 • Marketing campaign management (Quản lý chiến dịch tiếp thị)
 • Storage systems and management (Hệ thống lưu trữ và quản lý)
 • Programming languages (such as Perl, Python, Java, and Ruby) (Ngôn ngữ lập trình (như Perl, Python, Java và Ruby))

16 Kỹ năng mềm (Soft Skills) tiêu biểu

 • Leadership (Lãnh đạo)
 • Integrity (Chính trực)
 • Dependability (Độ tin cậy)
 • Effective communication (Giao tiếp hiệu quả)
 • Open-mindedness (Tư tưởng cởi mở)
 • Teamwork (Làm việc theo nhóm)
 • Creativity (Sáng tạo)
 • Coaching (Huấn luyện)
 • Problem-solving (Giải quyết vấn đề)
 • Critical thinking (Tư duy phản biện)
 • Adaptability (Khả năng thích ứng)
 • Organization (Tư duy hệ thống)
 • Management (Quản lý)
 • Willingness to learn (Sẵn sàng học hỏi)
 • Training (Đào tạo)
 • Empathy (Đồng cảm)

30 Động từ miêu tả Kỹ năng

 • Actuate (Hành động)
 • Adjust (Điều chỉnh)
 • Administer (Quản trị)
 • Align (Căn chỉnh)
 • Alter (Thay đổi)
 • Assemble (Tập hợp)
 • Build (Xây dựng)
 • Calibrate (Hiệu chỉnh)
 • Change (Thay đổi)
 • Copy (Sao chép)
 • Demonstrate (Chứng minh)
 • Design (Thiết kế)
 • Develop (Phát triển)
 • Draft (Thử nháp)
 • Execute (Tiến hành)
 • Form (Sản xuất)
 • Handle (Xử lý)
 • Manipulate (Tiến hành)
 • Measure (Đo lường)
 • Mend (Sửa chữa)
 • Perform (Thể hiện)
 • Prepare (Chuẩn bị)
 • Process (Tiến hành)
 • Record (Lưu lại)
 • Regulate (Bảo dưỡng)
 • Remove (Tháo bỏ)
 • Repair (Sữa chữa)
 • Replace (Thay thế)
 • Set (Lắp đặt)
 • Service (Bảo dưỡng)

Bước 3: Áp dụng mô hình “ABCD”

Chúng ta đã xong 2 bước đầu tiên. Tiếp theo, bạn hãy lập ra mục tiêu Đào tạo dựa trên mô hình “ABCD”. Mô hình này gồm 04 phần: Người học (Audience), Hành động (Behavior), Quá trình (Condition) và Mức độ (Degree of Mastery). Ở bước 1, chúng ta đã xác định được “Audience”. Ở bước 2 và 3, chúng ta đã xác định được “Behavior”. Giờ là lúc điền vào “Condition” và “Degree of Mastery”.

Ví dụ:

 • Audience: Nhân viên phụ trách SEO Marketing
 • Behavior: Đo lường hiệu quả SEO của 100 websites trên Google
 • Behavior: Sau khi hoàn thành 1 ngày Đào tạo
 • Degree of Mastery: trong vòng 100 phút đo lường.

Mục tiêu Đào tạo sẽ trở thành:

“Nhân viên phụ trách SEO Marketing đo lường được hiệu quả SEO của 100 websites trên Google sau khi hoàn thành 1 ngày Đào tạo trong vòng 100 phút đo lường.”

Vừa rồi chúng ta đã thiết lập thành công 01 mục tiêu đào tạo để phát triển Kỹ năng của Nhân viên chỉ với 03 bước. Một khi thuần thục 03 bước này, bạn có thể thiết lập bất kỳ loại mục tiêu nào một cách hiệu quả và khả thi.

Nguồn: Nhiều nguồn tham khảo kết hợp kinh nghiệm thực tế.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *