Ôm đồm tự làm hết mọi việc: Quản lý đang “giết” mình và đội ngũ

Thời gian trong một ngày của chúng ta đều chỉ có 24H, được phân bổ ra một cách phù hợp để cân bằng giữa cuộc sống gia đình và công việc. Thế nhưng có những người đảm nhiệm vị trí như quản lý, lãnh đạo phải tiêu tốn từ 12 – 16 tiếng mỗi ngày…

Coaching & Feedback Skills Tại Realme 11/11 – 12/11/2019

Vừa qua vào ngày 11/11 – 12/11/2019, Realme đã cùng đồng hành với VMP Academy tổ chức khóa đào tạo “Coaching & Feedback Skills”. Qua 7 học phần, “Coaching & Feedback Skills” mang đến cho các anh chị quản lý cấp trung Realme có được phương pháp huấn luyện nhân viên đạt hiệu quả cao…